10. 5. 2019 – Tuje prakse

Nekatere evropske države so podoben certifikat že vpeljale v svoje okolje, mesta in avenije. Trenutno je v Evropi aktivnih šest podobnih certifikatov/znamk kakovosti v petih državah: Belgiji, Češki, Španiji, Švici in Franciji. Omenjene evropske znamke, ki pokrivajo 300 različnih prizorišč (od tega dvajset festivalov), kažejo, da uvedba standardov kakovosti predstavlja dober okvir za:

– izboljšanje nočnega življenja v kontekstu zdravja,

– dvig ozaveščenosti o možnih tveganjih in kako ta tveganja zmanjšati,

– razvoj pozitivne in odgovornejše kulture nočnega življenja,

– povezovanje glavnih akterjev v nočnem življenju in s tem pozitivne spremembe v smeri manj tveganega pitja,

– opolnomočenje skupnosti nočnega življenja,

– upad kršitev javnega reda in miru v okolici nočnih lokalov.